Telefonní spojení - 603 981 180, 731 086 749

Email - info@farmamiskovice.cz

Facebook – Centrum ekologické výchovy Farma Miškovice

Centrum ekologické výchovy Farma Miškovice, z.s.
IČ: 04256034
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
značka L 63182.

Sponzorské dary na chod Farmy a krmení zvířat můžete zasílat na č. ú.: 42560348/5500