Jsme spolek chovatelů a milovníků přírody, kteří by rádi přiblížili dětem i dospělým svět domácích i hospodářských zvířat, jejich vliv a vazby na člověka i přírodu celkově a budovali v nich pozitivní vztah k životu, přírodě a ekologii.

Naším cílem je tedy propagace ekologické výchovy, rozvoj dětí a mládeže, podpora chovatelství, péče o floru a faunu, jejich ochranu a poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ekologické výchovy veřejnosti.