Během roku 2017 bychom rádi vybudovali malou kontaktní farmičku na pozemku obce (viz plánek) vhodnou pro dětské návštěvníky s možností přístupu dětí k vybraným zvířatům.

Součástí komplexu bude i klubovna s prostorem na výstavy a s chovatelským zázemím a hlavně toaletami, do budoucna i mateřský klub a herna. Plánujeme chovatelské kroužky, odborné přednášky, tematické výstavy.